Skip to content

We
connect

We connect

Welkom…

… op de site van TopHeadHunting. 

TopHeadHunting is een full-service arbeidsbemiddelingsbureau voor tijdelijke en vaste functies voor MBO, HBO en academisch personeel in alle sectoren.  Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar komen. Bedrijven zoeken werknemers en werknemers zoeken werkgevers. Wij doen zowel aan werving en selectie, als aan uitzenden en detacheren. TopHeadHunting is actief in heel Nederland.

Zoekt u tijdelijk of vaste functie. Stuur dan een e-mail met uw cv naar info@topheadhunting.nl. Wij hebben regelmatig nieuwe vacatures openstaan door geheel Nederland. 

Heeft u specifieke kennis of extra capaciteit nodig voor een opdracht of project. Neem dan contact op met TopHeadHunting. Met onze 3-staps werkwijze vinden wij het talent dat bij uw organisatie past. 

Werving en selectie

Werving en selectie is het selecteren en in dienst nemen van de juiste kandidaten voor een vaste of tijdelijke functie.

U kunt ook kiezen voor een detavaste constructie. Na 1040 uur kunt u een uitzendkracht in dienst nemen zonder werving en selectie fee. Zo kunt u in een half jaar rustig bekijken of de werknemer bij u past.

Door de huidige schaarste op de arbeidsmarkt kost werven en selecteren van de juiste kandidaten veel tijd. Een belangrijke reden waarom organisaties er voor kiezen dit tijdrovende werk uit handen te geven aan specialisten. Want kan TopHeadHunting voor uw organisatie betekenen?

Wij vinden het talent dat past bij uw organisatie

TopHeadHunting neemt het hele proces van werving en selectie voor haar rekening. TopHeadHunting gaat voor u op zoek naar de geschikte kandidaten. Denk hierbij aan het uitzetten van de vacature bij vacaturebanken, het plaatsen van oproepen op social media en zoeken in het eigen uitgebreide netwerk. TopHeadHunting maakt een selectie uit de reacties en voert gesprekken met de gevonden kandidaten. De voor de functie geschikte kandidaten worden dan aan de opdrachtgever voorgesteld. Waarna de meest geschikte kandidaat in dienst treed biij de opdrachtgever.

“No cure no pay” garantie

Een groot voordeel van het uitbesteden van werving en selectie is dat u alleen betaald bij het vinden van de juiste kandidaat.

Uitzenden of detacheren 

Bent u, als werkgever, op zoek naar tijdelijk personeel of, als werknemer, op zoek naar een nieuwe, tijdelijke functie? Dan kunt u kiezen uit verschillende arbeidsvormen. Maar welke vorm past het beste bij u? Er zijn drie belangrijke verschillen tussen uitzenden en detacheren:

1. Duur van de relatie

Het verschil tussen een uitzendovereenkomst en een een detacheringscontract is dat de uitzendovereenkomst eindigd als de opdracht eindigt. Dit is geregeld in het uitzendbeding. Bij detachering is de arbeidsrelatie gericht op de lange termijn. Bij detacheren krijgt de kandidaat een arbeidsovereenkomst voor een jaar of een vast dienstverband. Een detacheringsovereenkomst is voor langere duur en blijft ook van kracht als de opdrachtgever de opdracht vroegtijdig beëindigt. Een gedetacheerde krijgt dan gewoon doorbetaald. Bij een detacheringsovereenkomst geldt zowel voor de gedetacheerde als het detacheringsbureau een opzegtermijn.   

2. Contractvorm

 Een uitzendkracht werkt op opdrachtbasis en het uitzendbureau dient als tussenpersoon tussen de uitzendkracht en opdrachtgever. Met een uitzendovereenkomst krijgt de uitzendkracht alleen de uren betaald die gewerkt zijn. Na afloop van de opdracht krijgt de uitzendkracht niet doorbetaald. Een gedetacheerde staat onder contract bij het detacheringsbureau. Het betreft hier een vast urencontract, waarbij het detacheringsbureau de gedetacheerde uitbetaalt. Het detacheringsbureau is verantwoordelijk voor opdrachten. Is een opdracht afrond en er is nog geen nieuwe opdracht? Dan krijgt de gedetacheerde met behoud van het contract doorbetaald. Het detacheringsbureau betaalt hierbij het salaris. Een uitzendovereenkomst biedt dus minder zekerheden dan een detacheringscontract.

3. Soort opdracht

Heeft een opdrachtgever een tekort aan personeel dan is een uitzendovereenkomst een goede basis. Uitzendkrachten geven vaak de voorkeur aan tijdelijk werk als bijbaan of vakantiebaantje. Uitzendwerk kan ook leiden tot een vaste baan en is een goede manier voor mensen om de arbeidsmarkt te verkennen. Werkgevers hebben de mogelijkheid om  de vraag van de markt te volgen. Bij ziekmeldingen kunnen zij met de inzet van uitzendkrachten inspringen op de vraag om daarna weer snel en eenvoudig af te schalen. Als een bedrijf tijdelijk behoefte heeft aan personeel met specifieke kennis en kwaliteiten dan past een detacheringscontract beter dan een uitzendovereenkomst. De kandidaat is deskundig in zijn vakgebied en kan tijdelijk ondersteuning leveren bij een specifiek project. Een detacheringscontract geeft een werkgever de garantie dat een werknemer gekwalificeerd én beschikbaar is voor de overeengekomen periode. 

Your job !

Your happiness !