Ervaren Resource Manager IT-infrastructuur

Alleen reacties van kandidaten met een goede kennis van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) worden in behandeling genomen!

Start  opdracht: 01-03-2024
Einde opdracht: 28-02-2025 (met optie op verlenging)

Uren: 32 uur/week
Locatie: Utrecht
Salaris: in overleg

Deadline: 03-01-2024

Voor het Ministerie van Defensie is TopHeadHunting op zoek naar een Ervaren Resource Manager IT-infrastructuur

Opdrachtomschrijving
Op basis van de vraag vanuit de deelprojecten binnen het programma moet gekeken worden naar de beste kandidaten om het gemengde team te versterken. Deze kandidaten kunnen vanuit de resourcepool komen of voor de echte specialisten vanuit de organisatie afdelingen. Omdat deze specialisten schaars zijn, is de meest geschikte kandidaat niet altijd beschikbaar. Samen met de resourcemanagers van het externe bedrijf ga je kijken naar oplossingen. Dit kan door opleiding en training van de beschikbare kandidaten en het uitwisselen van gevraagde capaciteit. Maandelijks koppel je de inzet terug aan de belanghebbende.

Daarnaast ontwikkel je met het Programma Management Office een verwachting van benodigde inzet van Defensie medewerkers voor de komende kwartalen. Dit stem je af met de leverende afdelingen en het programmamanagement en begeleid hierbij het besluitvormingsproces binnen de organisatie en directie.

Belangrijkste taken:
– Opstellen en afstemmen forecast capaciteitsbehoefte
– Voorbereiden en begeleiden vraag- en aanbod sessies
– (directie) besluiten voorbereiden
– Opleidings- en trainingsplannen opstellen
– Issuemanagement

Achtergrond opdracht
Met het GrIT programma wordt de vernieuwing van de IT-infrastructuur gerealiseerd in samenwerking met één consortium als strategische partner van Defensie. Dit consortium beschikt over diepgaande en brede technologische kennis en ervaring waarmee de beschikbaarheid van een moderne IT-infrastructuur voor Defensie wordt geborgd. Het consortium wordt verantwoordelijk voor de vernieuwing van de IT-infrastructuur in scope van GrIT. Daarna verzorgt het consortium samen met Defensie het beheer van deze IT-infrastructuur voor Defensie. Het consortium zal in gemengde teams, waarin medewerkers van Defensie en consortiumpartners samenwerken, de IT-dienstverlening gaan realiseren. Voor de bemensing van de gemengde teams vanuit Defensie zijn wij op zoek naar een vraag-aanbod manager op tactisch niveau met kennis van techniek en/of ICT.

Eisen
– Lead Professional/Senior manager: het organiseren en ondersteunen van strategische besluiten van de organisaties, het helpen van organisaties om nieuwe ICT oplossingen te bedenken, het bevorderen van partnerschappen en het creëren van waarde proposities
– De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het opzetten van IT opleiding en trainingstrajecten
– De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met resource- en capaciteitsmanagement
– De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring binnen grote IT infrastructuur organisatie (meer dan 800 werknemers)
– De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring met verandermanagement op complexe IT programma’s

Wensen
– De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en opleiden van (IT) medewerkers.
– De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het aansturen van teams bestaande uit verschillende IT specialisten.
– De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring met IT projecten binnen Defensie of de overheid.
– De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met de samenwerking met IT leveranciers.