Milieutechnisch Medewerker Toezicht

Locatie: Leiden
Start: z.s.m
Einde: na 6 maanden met optie tot 6 maanden verlening
Uren: 32-36 uur/week
Salaris: in overleg

Binnen het team Toezicht worden voor en in de deelnemende gemeenten milieucontroles uitgevoerd. Hierbij wordt gecontroleerd op de naleving van de wet- en regelgeving van het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) en de Bruidschat (tijdelijk Omgevingsplan). De controlegroep betreft bedrijven uit diverse branches, maar voornamelijk de bedrijven met relatief veel MBA’s, zoals metaalbewerking, glastuinbouw en lichte industrie. Met name dienen complexe bedrijven te worden gecontroleerd op de milieuregels uit het Bal en de milieuvergunning. Ook dienen controles bij provinciale bedrijven op het gebied van afvalinzameling (en deels be-/verwerking) te worden uitgevoerd.

De controles worden uitgevoerd op basis van het geldende handhavingsbeleid, waarbij de LHSO dient te worden toegepast. Tevens dienen de controles in ons zaaksysteem te worden verwerkt en indien aan de orde, moeten de invoervelden worden geactualiseerd (bijv.; risicocategorie, installaties en keuringsregimes).

Een goed begrip van de regels omtrent de opslag van afvalstoffen en gevaarlijke stoffen, lozingen op het riool, stookinstallaties en koelinstallaties is een vereiste.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).
2. Aantoonbare werkervaring als medewerker milieutechnisch toezicht;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau; 

Selectiecriteria
4. Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van milieu (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (15 punten);
5. Minimaal 5 jaar werkervaring als medewerker milieutechnisch toezicht (40 punten);
a. meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (40 punten);
b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
c. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
d. minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten).