Projectmanager Informatievoorziening (IV)

Alleen reacties van kandidaten met een goede kennis van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) worden in behandeling genomen!

Start opdracht: 01-05-2024
Einde opdracht: 01-05-2025 

Uren: 36 uur/week
Locatie: Bilthoven
Salaris: in overleg

Deadline: 01-04-2024

Voor het RIVM is TopHeadHunting op zoek naar een Projectmanager Informatievoorziening (IV).

Opdrachtomschrijving
Uitvoeren van projecten ten behoeve van de uitvoering/levering aan de IV-klanten.

Inleiding
Het RIVM regisseert, coördineert en voert taken uit ten behoeve van infectieziekte bestrijding en maakt daarvoor gebuikt van diverse applicaties. Het Programma Informatievoorziening (IV) voor Infectieziektebestrijding (IZB) heeft tot doel om samen met VWS, GGD GHOR Nederland en de 25 GGD’en gezamenlijk de huidige applicaties stap voor stap door te ontwikkelen en/of te vervangen tot een modulair en data centrisch IV-landschap. Om dit programma in goede banen te leiden ga je samenwerken in een programmateam waarbij jij een coördinerende rol hebt m.b.t. kwaliteitsborging.
Jij ziet het als grote verantwoordelijkheid om bij het nieuwe IV-landschap dat wordt ingericht bij RIVM de kwaliteitskaders te borgen. Dat kwaliteitsmanagement geen belemmering vormt, maar juist de denkwijze en het handelen bevordert. Je bent van nature een netwerker en verbinder die de brug weet te slaan tussen de verschillende talen die gesproken worden door technisch specialisten, beleidsmakers, managers en bestuurders. Je bent gemotiveerd om samen met collega’s te zoeken naar mogelijkheden en durft hierin het voortouw te nemen. Wij bieden je een omgeving waarin jij volledig jezelf kunt zijn en waar jij door jouw inzet echt impact kunt maken.

Wat wordt je opdracht
Je wordt vanuit de afdeling project en deliverymanagement volledig ingezet op het programma IV voor IZB. Het is jouw rol om projecten te leiden die bijdragen aan een pandemische paraat IZB-landschap: een wendbaar (mogelijk veranderende processen), schaalbaar (opschaling in geval van een pandemie) en betrouwbaar (alleen voor geautoriseerde) lV-landschap.
Dit doen we door:

– Vanuit de doelarchitectuur IZB en het domeinmodel bestaande of nieuwe IZB bedrijfsfuncties i.s.m. de betrokken ketenpartners van de betrokken organisatieonderdelen en organisaties nader uit te werken. Hetgeen (na afstemming en instemming) resulteert in de beschrijving van:

 • per bedrijfsfunctie & proces inzicht proces in de betrokken stakeholders
 • doel, taken/verantwoordlijkheden, benodigde informatie voor bedrijfsfunctie
 • benodigde architectuur*
 • mogelijke wijze waarop bovenstaande ondersteund kan worden met IV en/of de requirements voor de IV-ondersteuning

– Opstellen van de doelarchitectuur door, op grond van bovenstaande en de principes schaalbaar, wendbaar betrouwbaar te formuleren:

 • de systemen / applicaties
 • koppelingen tussen systemen

Voor de bedrijfsfuncties zijn bij de ketenpartners veelal al verantwoordelijke personen benoemd (e.g. productowners of vergelijkbaar) en is een start gemaakt met bovenstaande. Bij deze personen en dit werkt dient zo veel als mogelijk te worden aangesloten.

Hierna volgt de formele acceptatie door de stuurgroep en zal de realisatie opdracht worden verstrekt (indien passend aan hetzelfde programma team met eventueel uitbreiding/wijzigingen van het team).

Achtergrond opdracht
Voor de IV organisatie worden projecten uitgevoerd om de diverse diensten aan de klanten te kunnen (blijven) leveren. Het betreft zowel nieuwe- als bestaande dienstverlening. De huidige periode met de boven gemiddeld aantal aanvragen vraagt om uitbreiding van de (tijdelijke) capaciteit om in de vraag te voorzien.

Eisen

 • Project-/programmamanagement ervaring
 • Organisatieveranderingen
 • Procesoptimalisatie
 • Verandermanagement
 • ITIL
 • Ontwikkeling/Scrum
 • Vereisten Profiel:
 • WO-diploma
 • Prince2 Practitioner gecertificeerd
 • Agile/Scrum gecertificeerd

Wensen

 • Communicatief
 • Teammanagement
 • Flexibel
 • Analytisch
 • Organisatiesensitief

Aanvullende kennis

 • Ervaring met software ontwikkeling
 • Implementatie van infrastructuren/Data Centers

Interesse?
Stuur ons dan uiterlijk 01-04-2024 uw recente cv + motivatie (max. 250 woorden), samen met uw beschikbaarheid/geplande vakanties en uw salarisindicatie (inclusief reis- en onkosten).